Dveřní výplně

Dveřní výplně se vyrábějí z různých materiálů, různými technologiemi a samozřejmě v různých vzhledových provedeních. Skládají se z povrchových desek, jádra, prosklení a případně jsou namontovány doplňky, jako dopisní vhoz, klepadlo, či kukátko. Především výběru materiálu povrchových desek a jádra byste měli věnovat zvýšenou pozornost a vyžádat si veškeré informace o technických a uživatelských možnostech té které dveřní výplně. Dveřní výplně PERITO jsou standardně vyráběny v tloušťce 24 mm, tepelná prostupnost je udávána minimálně v hodnotě 1,24 U, vážená neprůzvučnost je certifikována hodnotou 24 dB.

Nejrozšířenější skupinou materiálů povrchových desek jsou tepelně opracovatelné plasty ( ABS/PMMA – série Classic a Technic ). Tyto jsou v nabídce jak v bílé barvě, tak v různých imitacích dřevodekoru. Základní vlastností těchto plastů je tepelná roztažnost, bez které by nebylo možné jejich tvarování. Bohužel je tato vlastnost také největší nevýhodou těchto materiálů. Působením slunečního záření totiž dochází k „nežádoucímu“ rozpínání ( léto ) a smršťování ( zima ) těchto desek, materiál podléhá únavě a v krajním případě může dojít k jeho deformacím, nebo prasknutí. Toto nebezpečí je v případě desek s imitací dřevodekoru několikanásobně vyšší a pokud se pro tyto dveřní výplně rozhodnete, je na místě důrazně požadovat veškeré informace o zárukách, volbě vnitřního jádra a podobně. Praskání a prohýbání plastových výplní s imitací dřevodekoru je obecně známým problémem a potýkají se s ním bez výjimky všichni výrobci plastových výplní. V západní Evropě se tento druh vzhledem k již zmiňovaným potížím takřka nevyrábí.

Dveřní výplně vyšších sérií ( Vizual, Elegance a Premium ) jsou již vyrobeny s povrchovými deskami z materiálu HPL. Lisovaná syntetická pryskyřice, která je základem pro výrobu tohoto materiálu, propůjčuje HPL deskám vynikající vlastnosti, především minimální tepelnou roztažnost. Dveřní výplně jsou proto stálotvaré a jejich životnost je mnohonásobně delší, než je tomu u výplní plastových. Kupodivu cenový nárůst není mezi těmito typy markantní a u série Vizual lze dokonce hovořit o výhodnější ceně, než u sérií plastových. Především při volbě imitace dřevodekoru důrazně doporučujeme výběr ze sérií HPL, investice do kvality se zde zaručeně vyplatí !

Jádra dveřních výplní jsou lepenými sendviči, jejichž základ tvoří většinou extrudovaný polystyren. V případě nutnosti je možné volit různé výztuhy jádra v podobě hliníkových, nebo dřevovláknitých desek. Více se o této problematice dočtete níže. Nejdůležitější volba jádra se týká již zmiňovaných plastových výplní s imitací dřevodekoru. U těchto výrobků je pro plné uznání záruk NUTNÉ zvolit jádro D – tedy nejpevnější jádro, zajišťující co nejvyšší odolnost výplně proti případnému průhybu vlivem slunečního záření.

Prosklení dveřních výplní se provádí dithermickými skly, s možností volby ornamentních skel (dodavatel AGC), nebo vitráží v kombinacích s tepelně izolačními, nebo protinárazovými skly.

V neposlední řadě má na bezvadnou funkčnost celého systému vchodových dveří vliv samotný výrobce oken a dveří. Na trhu se objevují nekvalitní profily, setkáváme se s nedodržením technologických postupů výroby a montáže, nedostatečnými výztuhami rámu a křídla dveří a s dalšími funkčními nedostatky. Věnujte tedy zvýšenou pozornost výběru dodavatele oken a dveří. Vchodové dveře jsou nejnamáhanějším výplňovým prvkem domu, používaným mnohonásobně každý den po dobu mnoha let. Investice do vchodových dveří by tedy neměla být podceňována a prvotní úspora by na tomto místě byla kontraproduktivní a nemístná.

Povrch dveřní výplně – materiály a barvy

Povrchové desky dveřních výplní, respektive jejich materiál, jsou jedním ze zásadních hodnotících kritérií kvality celého výrobku. Dle použitého materiálu se odvíjí nejen cena, ale hlavně uživatelské možnosti výplně a její životnost.

1.Plastové dveřní výplně

Počátek výroby dveřních výplní se datuje hluboko do minulého století, kdy se v Anglii začaly vyrábět první plastové výplně. PVC desky se vakuově tvarovaly na formách, čímž vznikaly klasické tvary známé do současnosti v nabídce většiny výrobců. Tato technologie je sice stále funkční, ale již dávno technicky překonaná a lze ji označit jako zastaralou. Plastové desky jsou tepelně opracovávány, což sice zaručuje relativně jednoduchou a levnou výrobu, na druhé straně ale plast reaguje na změny teploty roztažností, což je zásadní nevýhodou právě tohoto materiálu. U bílých desek není hodnota roztažnosti tak markantní, ale pokud je povrch desky potažen fólií s imitací dekoru dřeva, absorpce slunečního záření je zde mnohonásobně vyšší a riziko poškození povrchové desky automaticky stoupá. Plastové desky jsou dlouhodobě namáhány a v krajním případě mohou prasknout, nebo se celá výplň může prohnout.
I přes výše jmenované nedostatky je tento sortiment stále nejprodávanějším a koncovými uživateli žádaným. Tento zájem přičítáme především klasickému vzhledu vchodových dveří s těmito výplněmi a v neposlední řadě také nízké pořizovací ceně.

Plastové dveřní výplně PERITO – série Classic a Technic

Dveřní výplně těchto sérií představují základní nabídku typů a tvarů. Povrchové desky tvoří plast ABS/PMMA, který je vakuově tvarován na formách. Nabízíme dostatečné množství tvarů prolisů, každá ze základních výplní je pak doplněna tzv. bočním panelem pro širší varianty vchodových dveří. Boční panely jsou plnohodnotnými výplněmi, vyráběnými v základních rozměrech a lze je použít i jako panely hlavní.

Co se týče barev, ty korespondují s požadavky výrobců oken a dveří na základní bílé provedení ( RAL 9016 a 9003 ) a následně pro imitace dekoru dřeva. Na trhu plastových a hliníkových profilů se používají různé fólie „dřevodekoru“, z nichž asi nejrozšířenější jsou fólie německého výrobce- firmy Renolit, dále se pak můžete setkat s foliemi Hornschuch, nebo Cova.
Pro plastové dveřní výplně jsou v současnosti nabízeny 3 imitace dřevodekoru Renolit – zlatý dub, mahagon a ořech. Vzhledem k výše zmiňovaným potížím tuto nabídku nehodláme rozšiřovat !

Při výběru plastové dveřní výplně s povrchovou úpravou dekoru dřeva se prosím u svého dodavatele důkladně informujte o veškerých rizicích, uživatelských možnostech a zárukách na tento výrobek. Pro plné uznání záruk je nutné zvolit jádro „D“ s pevnou výztuhou! Tímto bude roztažnost celé dveřní výplně výrazně omezena. V každém případě ale pro tuto „barevnou“ variantu povrchu výplně doporučujeme volit spíše v HPL sériích dveřních výplní PERITO !

2. HPL dveřní výplně

Vyšší třídu kvality dveřních výplní dnes představuje především materiál povrchových desek výplně. Společnost PERITO v současnosti nabízí zákazníkům série Vizual, Elegance a Premium, pro jejichž výrobu jsou použity desky HPL, vyráběné lisováním směsi syntetické pryskyřice. a papíru. Zásadním rozdílem od výše jmenovaných plastových desek je jejich téměř nulová roztažnost, což zaručuje výrazně vyšší odolnost vůči účinkům slunečního záření. Tyto výrobky mají delší životnost, minimální požadavky na údržbu a perfektní vzhled. V současnosti uvažujeme o dalších typech materiálů, používaných výrobci v západní Evropě, jako jsou například hliník, GFK, nebo Epoxy. Tyto pro výrobu výplní relativně nové materiály umožňují další zlepšení jak kvality, tak designu Vašich vchodových dveří.

HPL dveřní výplně PERITO – série Vizual, Elegance a Premium

Tyto série nabízí zákazníkům široké možnosti výběru originálních designů. Jednotlivé skupiny výplní prezentují zájem potenciálních odběratelů o nové vzhledy, odlišné od „klasických“ plastových výplní, jejichž atraktivita postupem času klesá. Použití HPL desek umožňuje téměř neomezenou paletu dekorů dřeva, nebo barevných nástřiků dle Ral vzorníku, případně kombinace obojího. Veškeré varianty vzhledů je možné vyzkoušet přímo u našich obchodníků.

Série Vizual – je nejjednodušší vzhledovou variantou HPL dveřních výplní PERITO. Díky nenáročnosti výroby a absenci rámečků je tato varianta žádána především pro nízkou cenu v kombinaci s vysokou kvalitou. Povrch tvoří pouze hladké HPL desky s otvorem pro prosklení.

Série Elegance – tyto vzory představují moderní vzhled pro náročné zákazníky. Kombinace HPL desky s rámečky z ušlechtilé broušené nerez oceli zaručují originalitu Vašich vchodových dveří !

Série Premium – je dosud nejvyšší třídou vyráběných dveřních výplní a to nejen co do kvality, ale i vzhledu a možností kombinací. Povrch výplně opět tvoří HPL desky, zde však doplněné montovanými rámečky, potaženými fóliemi dekoru dřeva, nebo nastříkány barvou v odstínu RAL. Rámečky jsou pomocí speciálních příprav ručně montovány na výplň tak, aby bylo zamezeno jejich neodborné demontáži, případně jejich poškození.

Trvanlivost a materiálová kvalita HPL desek nám umožňuje zařadit do nabídky velké množství imitací dekoru dřeva. Standardně si můžete vybrat až ze 13 dekorů skladem a několika desítek dekorů „na objednávku“. Paleta nástřiků barvami je téměř neomezená, je však třeba počítat s delšími dodacími termíny a vyvarovat se možného mechanického poškození.


Novinky

17.09.2017 PODZIM JE TADY. ČEKÁTE JIŽ NA ZIMU? - Chladné počasí je na cestě!!! více »

31.07.2017 UŽIJTE SI DRUHOU POLOVINU PRÁZDNIN! -  Ještě je před námi spousta letních dní!!! více »

10.04.2017 JARNÍ PROSLUNĚNÁ NABÍDKA! - Nemohli jsme už déle čekat s naší jarní nabídkou!!!  více »

08.11.2016 KONEC ROKU SE BLÍŽÍ! - Neváhejte s výměnou oken!!! více »

16.08.2016 ZMĚNA ADRESY NAŠÍ PROVOZOVNY! - Nově jsme pro vás v nových prostorách!!! více »

 

Kontakty

Adresa: Okna Čert
  Podpuklí, č.p. 751
  738 01 Frýdek Místek

Telefon: +420 558 111 888
Mobil: +420 733 166 188
Email: info@oknacert.cz
Web: www.oknacert.cz